Aktualności


  Czy dzieci pójdą na polowanie?

  W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawie łowieckim.

  Kwiecień 2015

  Jak zwykle przy okazji opracowywania prawa dotyczącego zwierząt, decyzje nad tym kto i w jaki sposób będzie polował w Polsce podejmuje tylko jedna strona - w tym wypadku myśliwi. Choć zarówno organizacje prozwierzęce jak i te działające na rzecz ochrony praw dziecka alarmują iż takie tworzenie prawa jest niezgodne z zasadami demokracji, panowie posłowie-myśliwi niewiele sobie z tych alarmów robią.

  Głowne problemy w proponowanej nowelizacji to:
  - dzieci mogą brać udział w polowaniach,
  - dozwolone jest strzelanie w odległości 100 metrów od zabudowań
  - właściciel gruntów nie może zabronić myśliwym polowania na swojej posesji

  Znane postaci nauki i kultury oburzone nowelizacją Prawa łowieckiego.

  ”Read

  Projekt ustawy o zwierzętach doświadczalnych  

  W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych.

  Styczeń 2015

  Wymagane jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii animal-testingEuropejskiej ( Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. ) W chwili obecnej, projekt ustawy nie jest zgodny z dyrektywą UE, natomiast wprowadza przepisy cofające ochronę zwierząt o lata świetlne. W szczególności na uwagę zasługuje fakt zezwalania na doświadczenia na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych; możliwość prowadzenia doświadczeń na ZWIERZĘTACH BEZDOMNYCH, dzikich, naczelnych; możliwość wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych; możliwość ponownego wykonania eksperymentu na dotkliwie skrzywdzonych zwierzętach. Na wadliwość projektu wskazują również m.in.brak gwarancji udziału organizacji społecznych w komisjach etycznych; brak możliwości odwołania się od decyzji Komisji Etycznej zezwalającej na testy; brak dodatkowych procedur ograniczających wydawanie pozwoleń na używanie zwierząt bezdomnych; brak zakazu stosowania procedur o najwyższym stopniu inwazyjności. (ze strony , Otwarte Klatki)

  ”Read

  Ubój rytualny w Trybunale Konstytucyjnym

  Polska cofnęła się do czasów średniowiecza

  10.12.2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności uboj1zakazu uboju religijnego z Konstytucją RP. Obrońcy zwierząt w całej Polsce, jak i za granicą są zdruzgotani decyzją TK jak również uzasadnieniem wyroku. Wbrew oczekiwaniom wszystkim, TK uznał zakaz uboju rytualnego za niezgodny z konstytucją. Oznacza to, że zarówno wspólnoty religijne jak i rzeźnie w całej Polsce mogą stosować ubój rytualny bez żadnych ograniczeń. Dotyczy to nie tylko wyznawców Judaizmu i Islamu. Każdy może teraz zabić w jak najbardziej wymyślny sposób zwierzę i tłumaczyć to swoją religią.
  Zobacz więcej...

  ”Read

  Transport konny - Morskie Oko, Zakopane

  Kolejny koń zginał na drodze do Morskiego Oka w Zakopanym.

  Wrzesień 2014

  konTatrzański Park Narodowy zakończył testowanie Melexu na tej trasie.
  10 sierpnia 2014 roku koń o imieniu Jukon zmarł podczas ciągniecia wozu z turystami na drodze do Morskiego Oka w Zakopanym. Wypadek ten przywrócił dyskusję o nienależytej ochronie koni pracujących w Zakopanym, oraz o nadużyciach ze strony fiakrów. W rezultacie TPN zgodził się na przetestowanie pojazdów marki Melex. Testy te zakończyły się 11 września 2014. Zarówno TPN jak i turyści zadowoleni byli z pojazdu. Czytaj więcej...
  11 września 2014 odbyło się także posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt poświęcone w całości sprawie koni z Morskiego Oka, z udziałem m.in. przedstawicieli organizacji ochrony zwierząt. Zobacz prezentacje fundacji Ius Animalis

  ”Read

  Ubój rytualny w Sejmie

  Ubój rytualny w Sejmie - pojawia się i znika...

  Wrzesień 2014

  Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach miał być uboj2ponownie omawiany projekt obywatelski zmiany ustawy o ochronie zwierząt . Projekt tej ustawy już kilkakrotnie był wpisywany a następnie usuwany z porządku obrad Sejmu RP. Należy dodać iż jest on identyczny z projektem poselskim odrzuconym większością głosów w Sejmie w lipcu 2013r

   

  ”Read

Komentarze

Komentarze