Category Archives : Ubój rytualny


Polska cofnęła się do czasów średniowiecza 10.12.2014 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności zakazu uboju religijnego z Konstytucją RP. Obrońcy zwierząt w całej Polsce, jak i za granicą są zdruzgotani decyzją TK jak również uzasadnieniem wyroku. Wbrew oczekiwaniom wszystkim, TK uznał zakaz uboju rytualnego za niezgodny z konstytucją. Oznacza to, […]

Ubój rytualny w Trybunale Konstytucyjnym


Ubój rytualny w Sejmie – pojawia się i znika… Wrzesień 2014 Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach miał być ponownie omawiany projekt obywatelski zmiany ustawy o ochronie zwierząt . Projekt tej ustawy już kilkakrotnie był wpisywany a następnie usuwany z porządku obrad Sejmu RP. Należy dodać iż jest on identyczny […]

Ubój rytualny w Sejmie