Czy dzieci pójdą na polowanie?


W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawie łowieckim.

Kwiecień 2015

Jak zwykle przy okazji opracowywania prawa dotyczącego zwierząt, decyzje nad tym kto i w jaki sposób będzie polował w Polsce podejmuje tylko jedna strona – w tym wypadku myśliwi. Choć zarówno organizacje prozwierzęce jak i te działające na rzecz ochrony praw dziecka alarmują iż takie tworzenie prawa jest niezgodne z zasadami demokracji, panowie posłowie-myśliwi niewiele sobie z tych alarmów robią.

Głowne problemy w proponowanej nowelizacji to:
– dzieci mogą brać udział w polowaniach,
– dozwolone jest strzelanie w odległości 100 metrów od zabudowań
– właściciel gruntów nie może zabronić myśliwym polowania na swojej posesji

Znane postaci nauki i kultury oburzone nowelizacją Prawa łowieckiego.

Komentarze

Komentarze