Projekt ustawy o zwierzętach doświadczalnych  


W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych.

Styczeń 2015

Wymagane jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii animal-testingEuropejskiej ( Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. ) W chwili obecnej, projekt ustawy nie jest zgodny z dyrektywą UE, natomiast wprowadza przepisy cofające ochronę zwierząt o lata świetlne. W szczególności na uwagę zasługuje fakt zezwalania na doświadczenia na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych; możliwość prowadzenia doświadczeń na ZWIERZĘTACH BEZDOMNYCH, dzikich, naczelnych; możliwość wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych; możliwość ponownego wykonania eksperymentu na dotkliwie skrzywdzonych zwierzętach. Na wadliwość projektu wskazują również m.in.brak gwarancji udziału organizacji społecznych w komisjach etycznych; brak możliwości odwołania się od decyzji Komisji Etycznej zezwalającej na testy; brak dodatkowych procedur ograniczających wydawanie pozwoleń na używanie zwierząt bezdomnych; brak zakazu stosowania procedur o najwyższym stopniu inwazyjności. (ze strony , Otwarte Klatki)

Komentarze

Komentarze