Ubój rytualny w Sejmie


Ubój rytualny w Sejmie – pojawia się i znika…

Wrzesień 2014

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach miał być uboj2ponownie omawiany projekt obywatelski zmiany ustawy o ochronie zwierząt . Projekt tej ustawy już kilkakrotnie był wpisywany a następnie usuwany z porządku obrad Sejmu RP. Należy dodać iż jest on identyczny z projektem poselskim odrzuconym większością głosów w Sejmie w lipcu 2013r

 

Komentarze

Komentarze