Ubój rytualny w Trybunale Konstytucyjnym


Polska cofnęła się do czasów średniowiecza

10.12.2014

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności uboj1zakazu uboju religijnego z Konstytucją RP. Obrońcy zwierząt w całej Polsce, jak i za granicą są zdruzgotani decyzją TK jak również uzasadnieniem wyroku. Wbrew oczekiwaniom wszystkim, TK uznał zakaz uboju rytualnego za niezgodny z konstytucją. Oznacza to, że zarówno wspólnoty religijne jak i rzeźnie w całej Polsce mogą stosować ubój rytualny bez żadnych ograniczeń. Dotyczy to nie tylko wyznawców Judaizmu i Islamu. Każdy może teraz zabić w jak najbardziej wymyślny sposób zwierzę i tłumaczyć to swoją religią.
Zobacz więcej…

Komentarze

Komentarze