woj. śląskie


sejmKandydaci do Sejmu i Senatu w województwie śląskim:

 

 

pis

 

 

 

Okręg nr. 27 (okręg bielski)

Stanisław Piętazdjęcie – Zatwardziały przeciwnik ekologii i wegetarianizmu:  To działalność (ekologia, wegetarianizm, joga), która przez dyrektorów powinna być trzymana z daleka od szkół – dodaje Stanisław Pięta, poseł PiS-u z Bielska-Białej. 

 

platforma obywatelska

 

 

 

Okręg wyborczy do Senatu nr 68 (okręg myszkowiski)

Jarosław Wacław Lasecki – zdjęcie – senator, Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, Zwolennikiem biesiad, na których organizowane są próby pracy psów myśliwskich, jest Parlamentarny Zespół do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich kierowany przez senatora PO, myśliwego Stanisława Gorczycę.Jednym z zapisów, które już dziś najbardziej ich oburzają, jest całkowite zakazanie wykorzystywania żywych zwierząt do szkolenia psów myśliwskich.

Okręg wyborczy do Senatu nr 74 (okręg katowicki)

Leszek Piechotazdjęcie -senator,  sekretarz – Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

Okręg nr. 27 (okręg bielski)

3. Małgorzata Pępekzdjęcie – jako wójt gminy Ślemień – tłumacząc się brakiem pieniędzy utrudniała wybudowanie nowego schroniska dla zwierząt 

Okręg nr. 29 (okręg gliwicki)

2. Krystyna Szumilaszdjęcie – odebrała Złoty Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego”, przyznany przez Polski Związek Łowiecki Okręgową Radę Łowiecką w Katowicach. Jak podkreślił podczas jego wręczania Tadeusz Mamok, jest to wyraz uznania za popieranie przez K. Szumilas idei łowiectwa w społeczeństwie oraz troskę o środowisko naturalne.

Okręg nr. 30 (okręg rybnicki)

6. Henryk Siedlaczek zdjęcie – podczas nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w 2011 r popierał strzelanie do psów:  "Poseł Siedlaczek gotów strzelać do psów"Autorzy nowelizacji nie znają chyba realiów tego problemu. W skierowanym do resortu środowiska piśmie argumentuje, że "wprowadzenie ograniczeń będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz stan populacji zwierzyny drobnej i ptaków śpiewających".

Okręg nr. 31 (okręg katowicki)

7. Jan Rzymełka – zdjęcie  podczas nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w 2011r. mówił, że terminy "adopcja" i "bezdomny" nie naleza sie zwierzetom. Pan Rzymełka proponuje nawet aby " użyć nazw łowieckich".  Jest wrogiem energii odnawialnych, popiera trucie środowiska naturalnego poprzez spalanie paliw kopalnych: "nie umiemy obronić się przed europejskim lobbingiem energii odnawialnych. Polska prezydencja w Unii Europejskiej to doskonały czas, aby ten stan rzeczy zmienić."

 

Komentarze

Komentarze