Grzegorz Braun


nie należy do partii politycznej

Odpowiedź na list wysłany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

toz_grzegorz_braun

Na wstępie pragnę wyrazić swój szacunek oraz pełną aprobatę dla państwa, podziwu godnej, działalności. Częstokroć mawia się, iż stosunek do zwierząt jest weryfikatorem dobroci człowieka. Jestem bliski tej diagnozie, zatem z nieukrywaną radością odpowiem Państwu na zadane pytania.
Odp.1 W Polsce jest bardzo dużo do zrobienia. Okres bezdusznych rządów odczuli najbardziej najsłabsi, co w prostej linii przełożyło się niestety na los naszych braci mniejszych. Żywot naszych bezdomnych podopiecznych leży mi głęboko na sercu, jednak w wielości koniecznych zmian systemowych będę robił wszystko, aby polepszyć warunki bytowe każdego człowieka w naszym kraju, co w sposób logicznie prosty przełoży się na polepszenie warunków życia opuszczonych zwierząt. Zatem moja odpowiedź na Wasze pytanie brzmi „tak”, lecz sposób dojścia do zadowalającej sytuacji chciałbym osiągnąć na moduł trwały i ostateczny, by uniezależnić Waszą działalność od „akcyjnego” charakteru załatwienia problemu.
Odp.2 Składam obietnicę, iż zapoznam się wnikliwie z wachlarzem kar za znęcanie się nad zwierzętami. Jako człowiek o stabilnym światopoglądzie początek istnienia naszych braci mniejszych umiejscawiam, w tożsamym z moim Źródle. Zatem, niejako naturalnie, wpisuję się w walkę o godność każdego przejawu Boskiego scenariusza. Swą akceptację penalizacji nikczemnych czynów wobec zwierząt, zacznę zapewne od skutecznej egzekucji ustawowych kar wywiedzionych z dotychczas obowiązującego prawa. Tak, aby jakiekolwiek zmiany wymiaru kar kojarzone były z ich nieuchronnością.
Odp.3 Jednym z warunków zaistnienia mojego wymarzonego Państwa, jest szeroko pojęta własność oraz przywileje z niej wynikające. Nie zamierzam zabraniać nikomu niczego, co czyni ze swoim przedmiotem posiadania, włącznie z inicjatywnym wprowadzeniem zakazu polowań na terenach prywatnych. Jeśli zaś chodzi o udział dzieci w polowaniach, zdecydowanie opowiadałbym się za ich uczestnictwem w zajęciach na strzelnicach z założeniem fizycznego i społeczno – patriotycznego rozwoju
Odp.4 Wielkoprzemysłowe hodowle zwierząt są wynikiem popytu, ekonomii i rozwoju industrializacji każdego kraju. Mam jednak pełną świadomość, iż ich uciążliwość jest dolegliwa dla bezpośredniego sąsiedztwa jak również globalnie, dla zlewni Morza Bałtyckiego. Wychodzę z założenia, że ekonomia nigdy nie może usprawiedliwiać strat
naturalnych, uzasadniając je stanem wyższej konieczności. Reasumując powyższy temat; kwestia wymaga uszanowania opinii bezstronnych fachowców.
Odp.5 Nie jest mi znany raport Najwyższej Izby kontroli o stanie polskich schronisk, jednak sądząc po kondycji zdemolowanego stanu Państwa domniemywam, iż przedstawia on stan bliski ruinie. I znowu przypomnę, że moje inicjacje systemowych rozwiązań mają zmierzać do naprawy Rzeczypospolitej nie wyłączając godnego losu żadnego z istnień.
Odp.6 Poprę oczywiście każdą, rozsądną inicjatywę ustawodawczą organizacji pozarządowych, mającą poprawić los zwierząt w Polsce, zgodnie z moim sumieniem i chrześcijańskim porządkiem świata.

Dziękując Wam za dotychczasowy wysiłek

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Braun

Źródło: Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu dzisiejszym do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysłaliśmy pismo o treści: …

Posted by Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej on 8 kwietnia 2015

Komentarze

Komentarze