Janusz Korwin-Mikke


korwin-mikke

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja

„Wyrażałem się źle o proanimalsach, którzy sprzeciwili się odbudowie mostu przez Wisłę – łączącego Józefów z Konstancinem – a sprzeciwili się dlatego, że w szuwarach znajdują się siedliska jakiegoś unikalnego w Europie gatunku komara – i budowa mostu mogłaby komarzycom utrudnić wylęgi.
Innych grzechów przeciwko zwierzętom sobie nie przypominam.
Może chodzi o jakieś moje wypowiedzi o proanimalsach chcących otrzymywać państwowy szmal za udawanie, że „działają dla dobra zwierząt”?

źródło…

Prawa Zwierząt

„Mam kota. I psy. Bardzo o nie dbam. Gdyby jednak wyszła ustawa nakazująca mi dbanie o kota i grożąca karami za złe się z kotem obchodzenie – to moją pierwszą myślą byłoby kopnięcie kota (byle nikt nie widział) a drugą: pozbycie się zwierząt.

Działania takich ludzi, jak Pan – podejmowane niewątpliwie w najszlachetniejszych celach – zdecydowanie szkodzą zwierzętom. Należy wierzyć, że właściciel niewolnika ma większy interes w tym, by niewolnik był zdrowy, zadowolony i chętny do pracy – niż urzędnik państwowy. A wiedząc to, należy powstrzymać się od ingerencji państwowej – godząc się na to, że będą się trafiać przypadki złego obchodzenia się z niewolnikami. Bo ingerencja pomoże tysiącowi – a pogorszy warunki milionom innych.

Dotyczy to i zwierząt, i dzieci, i kobiet…

List Janusza Korwin-Mikke do Fundacji Viva. Czytaj dalej… 25-05-2010

Ubój rytualny

Wypowiedź na wykop.pl  24.04.2015

Wypowiedź na wykop.pl 24.04.2015


Źródło…

Działalność w Parlamencie Europejskim:

Jako poseł Parlamentu Europejskiego nie bierze udziału w Ponadpartyjnej Grupie na Rzecz Dobrostanu i Ochrony Zwierząt (prezydentem grupy jest polski Europoseł Janusz Wojciechowski).

W projekcie rezolucji PE w sprawie oznaczania kraju pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności, głosował PRZECIW przyjęciu rezolucji.

W głosowaniu nad stanowiskiem Rady Europy w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium głosował PRZECIW przyjęciu dyrektywy.

W głosowaniu nad zaleceniem dotyczącym projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) głosował ZA przystąpieniem do Konwencji.

Komentarze

Komentarze