Magdalena Agnieszka Ogórek


Sojusz Lewicy Demokratycznej

Odpowiedź na list wysłany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

magdalena_ogorek

Pan
Wojciech Muża
Prezes Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezesie,
Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie. Prosimy przyjąć szczere wyrazy uznania dla Państwa bezinteresownego zaangażowania w walkę o ochronę i poprawę sytuacji zwierząt w Polsce.
Dr Magdalena Ogórek troszczy się o los i dobrostan zwierząt stojąc na stanowisku, iż kwestie ochrony zwierząt należy uznać za niezwykle ważne. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dołoży wszelkich starań, aby prawa zwierząt były przestrzegane i realnie chronione odpowiednimi przepisami prawnymi. Dr Magdalena Ogórek uważa, iż obecnie obowiązujące kary za znęcanie się nad zwierzętami nie wymagają zaostrzenia, lecz bezwzględnego i skutecznego stosowania. Nazbyt często bowiem polskie regulacje chroniące zwierzęta pozostają martwą literą prawa, na co nie może być przyzwolenia ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy przyjąć zapewnienie, iż po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Magdalena Ogórek będzie aktywnie wspierać wszelkie stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz ochrony praw zwierząt. Wystąpi z szeregiem adekwatnych inicjatyw ustawodawczych, dążąc między innymi do ustawowego zagwarantowania odpowiednich środków na opiekę nad zwierzętami. Jako zdecydowana przeciwniczka uboju rytualnego dr Magdalena Ogórek stoi także
na stanowisku, że ubój rytualny powinien zostać jednoznacznie zakazany nie tylko na terenie Polski, lecz również całej Unii Europejskiej. Kandydatka na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się też za całkowitym zakazem udziału osób nieletnich w polowaniach. Poprawa losu zwierząt będzie stanowić jeden z ważnych celów prezydentury dr Magdaleny Ogórek.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Wyborczy Kandydata
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek”

Źródło: Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu dzisiejszym do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysłaliśmy pismo o treści: …

Posted by Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej on 8 kwietnia 2015

Komentarze

Komentarze